Podstawowe informacje na temat programu Czyste Powietrze

Dla kogo?

Program Czyste Powietrze adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W jakiej formie przyznawane jest wsparcie w programie czyste powietrze?

Możliwe są dwie ścieżki. Dotacja bezpośrednia lub dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, zaciągniętego na wykonanie inwestycji. W zależność od lokalizacji budynku dla którego składany jest wniosek, decyzję o przyznaniu dotacji będzie podejmował właściwy dla danego terenu WFOŚIGW (lista oddziałów). Dotacje wypłaca się w całości lub w maksymalnie trzech transzach.

W przypadku wyboru ścieżki dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, wniosek składa się w banku w którym skorzystało się z finansowania kredytowego. Wtedy też, kwota kredytu na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa od kwota wnioskowanej dotacji. (List banków oferujących kredyt Czyste Powietrze).

Ile i na co można uzyskać finasowanie?

Czyste Powietrze umożliwia otrzymanie dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Program podzielony jest na trzy poziomy dofinansowania, w zależności od poziomu i rodzaju dochodów beneficjenta.

Na poziomie podstawowym możliwe jest uzyskanie dofinansowania do kwoty 30 000 zł. Poziom podstawowy dedykowany jest dla osób których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł.

Poziom podwyższonego dofinansowania bierze pod uwagę dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego i nie może być wyższy niż 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Osoby które spełnią ten warunek mogą liczyć na maksymalną dotację wysokości 37 000 zł.

Na najwyższy poziom dofinansowania mogą liczyć osoby których dochód w przeliczenia na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym wypadku można otrzymać maksymalnie 69 000 zł.

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania, można sprawdzić samemu korzystając ze specjalnie przygotowanego kalkulatora (link)

Korzystasz z programu Czyste Powietrze? Pamiętaj o uldze termomodernizacyjnej.

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć, min. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach dla których osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Strona programu: Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

Artykuł ma charakter poglądowy. Powstał 23.02.2022 r. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku należy szczegółowo zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych programów.