Okna i drzwi - kryteria wyboru

Metodologia

W serwisie Topten prezentujemy najbardziej efektywne energetycznie okna i drzwi dostępne na polskim rynku. Ranking powstał w wyniku rozstrzygnięcia czwartej edycji konkursu "Topten - Okna 2017", zorganizowanego we współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska (DAiEŚ).

Kryteria wyboru

Okna i drzwi prezentowane na stronie www.topten.info.pl są aktualnie dostępne na polskim rynku. Podstawową oceny efektywności energetycznie stolarki okiennej oraz drzwiowej jest bilans energii nieodnawialnej pierwotnej, wyznaczony dla stolarki pracującej w referencyjnych parametrach klimatycznych oraz w referencyjnym budynku, wykonany w oparciu o Metodologię wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej. Załącznik 3 do Regulaminu (plik pdf) oraz opłacalność ekonomiczną w odniesieniu do "cyklu życia" stolarki.

Podstawową oceny była efektywność energetyczna stolarki wykonana w oparciu o bilans energetyczny. Ocenie podlegały następujące parametry:

 • Bilans energetyczny E stolarki w pomieszczeniu ogrzewanym oraz ogrzewanym i chłodzonym wykonany wg metodologii załączonej do regulaminu konkursu (w tym: wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw, [W/m2K], współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG, przepuszczalność powietrzna L100, wpływ montażu na efektywność energetyczną stolarki),
 • Współczynnik przepuszczalności światła Lt dla szyby,
 • Wskaźnik oddawania barw szyby – Ra,
 • Klasa odporności na obciążenie wiatrem ( ciśnienie próbne, ugięcie ramy),
 • Wodoszczelność stolarki,
 • Izolacyjność akustyczne stolarki RW,
 • Efektywność ekonomiczna izolacyjności termicznej przegrody.

Źródło danych

Dane pochodzą z wypełnionych przez producentów kart konkursowych. Dokonano także samodzielnego przeglądu rynku analizując ponad 550 produktów.

Warunki selekcji

Ranking produktów powstał wedle uzyskanej w ramach konkursu oceny końcowej. Urządzenia prezentowane na liście prezentują najlepszą dziesiątkę na polskim rynku, bez wskazywania pozycji w rankingu.

Etykieta energetyczna

Wszyscy producenci otrzymali etykietę energetyczną, opracowaną przez DAEiŚ z wykorzystaniem programu Etykieta Energetyczna

Słowniczek

Współczynnik przenikania ciepła [W/(m2K)] - współczynnik ten wyraża ilość energii (w watach, W) jaka przenika przez okno o określonej powierzchni (m2) przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1K (1K = 1°C). Współczynnik przenikania ciepła podawany przez producentów został zweryfikowany przy wykorzystaniu programu Etykieta Energetyczna.

Współczynnik przenikania ciepła szyby Ug [W/m2K] - dla zwykłej, pojedynczej szyby o grubości 4mm współczynnik przenikania ciepła wynosi 5 W/(m2K). Poprzez zastosowanie odpowiednich technologii współczynnik ten można łatwo obniżyć - stosując okno jednokomorowe wypełnione suchym powietrzem możemy zmniejszyć wartość wskaźnika prawie dwukrotnie (do poziomu 2,7 W/(m2K), a stosując okna dwukomorowe, wypełnione gazem szlachetnym możemy osiągnąć jego wartość poniżej 2 W/(m2K). Dobrą metodą obniżania współczynnika przenikania ciepła dla szyby jest też pokrycie jej powłoką niskoemisyjną, która pozwala na wpuszczenie promieniowania słonecznego do wnętrza, ale nie pozwala na jego wypuszczenie. Wtedy możliwe jest osiągnięcie wartości wskaźnika poniżej 1 W/(m2K).

Współczynnik przenikania ciepła ramy Uf [W/m2K] - współczynnik ten zależny jest nie tylko od materiału, z którego wykonane są wzmocnienia niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej sztywności profili, ale także od powierzchni szyby i ramy okiennej. Należy bowiem uwzględnić, że rama zajmuje zwykle 30% całkowitej powierzchni okna, a czasami nawet 50%.

Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego gG - wartość ta określa jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia. Im wyższa wartość procentowa, tym bardziej pod wpływem słońca będą się nagrzewać pomieszczenia.

Liniowy współczynnik przenikania ciepła ramki dystansowej[W/mK] - największe straty ciepła w oknach występują w miejscach połączeń, czyli w opasce zespalającej szyby oraz w połączeniu między oszkleniem a ramą. Są to tzw. mostki termiczne.

Właściwości akustyczne - izolację akustyczną opisuje się za pomocą różnicy pomiędzy hałasem wewnętrznym a zewnętrznym.

Bilans energetyczny E [kWh/m2rok] - jest bilansem zysków i strat okna, czyli bilansem energii dla średniego nasłonecznienia, średnich temperatur oraz szczelności. Wartość E pokazuje różnicę pomiędzy bilansem energetycznym badanego okna i okna referencyjnego, wartość dodatnia oznacza, że oceniane okno jest lepsze niż przeciętne okno na rynku wartość ujemna, że okno jest gorsze od przeciętnego. Jego wartość obliczona została za pomocą programu Etykieta Energetyczna.

Klasa odporności na obciążenie wiatrem - parametr ten mówi o właściwościach statycznych konstrukcji, tzn. określa przy jakim maksymalnym obciążeniu wiatrem działającym prostopadle do płaszczyzny okna/drzwi, nastąpi maksymalne dopuszczalne ugięcie najbardziej podatnych na odkształcenia elementów wyrobu. Stolarka o najmniejszej możliwej odporności na obciążenie wiatrem (najmniejsza sztywność) oznaczona będzie symbolem A1, a ta o najbardziej odporna, o największej sztywności, symbolem C6.

Wodoszczelność - parametr ten określa, przy jakiej sile wiatru w czasie opadów deszczu nastąpi przeciek wody opadowej do wnętrza. Najniższa klasa to 1A (stolarka będzie przeciekać nawet przy bezwietrznej pogodzie), a najwyższe to 9A (gwarantuje szczelność przy ulewach o parciu 600 Pa, prędkości wiatru 112 km/h). Powyżej tej wartości stosuje się oznaczenia Exxx.

Klasa energetyczna - podobnie jak dla innych urządzeń objętych certyfikacją energetyczną klasyfikacja okien i drzwi obejmuje klasy od A (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne). Na listach Topten znajdują się okna z klasy A i B.

Dodatkowe informacje

 • http://www.cieplej.pl/ - portal Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, na którym dostępna jest m.in. seria artykułów nt. budownictwa energooszczędnego, w tym stolarki okiennej;
 • Wersja demonstracyjna programu Etykieta Energetyczna, który służy do oceny efektywności energetycznej oraz sporządzania etykiet energetycznych okien.

Informacja dla producentów i dystrybutorów

Producenci i dystrybutorzy uprzejmie są proszeni o przesłanie informacji w sprawie nowych produktów, które spełniają wymagania selekcji Topten, a nie znajdują się na stronie www.topten.info.pl.

opracowano FEWE, DAEiŚ, 05/2019

Polecane produkty

 • Siemens EQ.9 s300
  Siemens EQ.9 s300
  • Klasa efektywności: A
  • Energia (kWh / rok): 59
 • Grundig GTN 38267 GC
  Grundig GTN 38267 GC
  • Klasa efektywności: A+++
  • Energia (kWh / rok): 177
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 23.91
  • Klasa efektywności suszenia: A
  • Poziom hałasu (dB): 66
 • ATB Tamel WP-DA90LWX IE3
  ATB Tamel WP-DA90LWX IE3
  • Sprawność (%): 85.3
 • Hargassner Nano PK 32
  Hargassner Nano PK 32
  • Moc znamionowa (kW): 31
  • Klasa efektywności: A+
 • Samsung QuickDrive WW1*M86****
  Samsung QuickDrive WW1*M86****
  • Klasa efektywności: A+++
  • Hałas, wirowanie (dB): 72
  • Hałas, pranie (dB): 49
  • Energia (kWh / rok): 119
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 22.79
  • Klasa efektywności wirowania: A
  • Zużycie wody (l/rok): 11000