​Ruszył konkurs dla producentów i dystrybutorów kotłów opalanych stałymi biopaliwami

 • Przez sabina_kozinska
 • Opublikowany rok temu

Ruszył konkurs dla producentów i dystrybutorów kotłów opalanych stałymi biopaliwami

20 września wystartował konkurs pn. "TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa". Nabór potrwa do 20 grudnia. Organizatorami konkursu są Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) oraz Polska Izbę Ekologii (PIE).

Konkurs ma na celu promować na polskim rynku oraz poza jego granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę.

Tym samym, umożliwiając konsumentom podejmowania świadomych wyborów zakupowych wskazując listę najlepszych, dostępnych urządzeń pod względem efektywności energetycznej i ekologicznym.

Wybór laureatów konkursu TOPTEN-HACKS 2022 opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z Zasadami kryterialnymi oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa. Proces oceny jest niezależny od producentów czy dystrybutorów handlowych.

Kto może zgłaszać swoje produkty?

Swoje produkty do udziału w konkursie mogą zgłaszać producenci i dystrybutorzy kotłów opalanych stałymi biopaliwami (produktami przetwarzania biomasy drzewnej o znamionowej mocy cieplnej do 70 kilowatów (kW))oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasą (o znamionowej mocy cieplnej do 50 kilowatów (kW)), przeznaczonych do instalowania i eksploatacji w indywidualnym oraz komunalnym budownictwie w ramach dwóch głównych kategorii konkursowych:

 • Kotły c.o. tzw. zgazowujące oraz miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania, z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem – polanami drewna, brykietem drzewnym;
 • Kotły c.o. z automatycznym zasilaniem paliwem pelletem drzewnym lub zrębkami drzewnymi oraz piece pelletowe.

Dodatkowo:

W obszarze kotłów c.o. o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 70 kW powstaną dwie listy:

 • z ręcznym, okresowym zasilaniem paliwem (zgazowujące);
 • z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

W obszarze miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 50 kW powstaną dwie listy rankingowe:

 • ogrzewaczy pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym;
 • piece pelletowe z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

Historia konkursu

Pierwotnie, od 2016 roku, Konkurs TOPTEN kierowany był dla dystrybutorów i producentów kotłów grzewczych na paliwa stałe, w ramach projektu realizowanego przez FEWE, dofinansowanego ze środków UE. Konkurs w niezmienionej formie był realizowany do 2019 roku obejmując kotły c.o. zasilane paliwem kopalnym oraz stałymi biopaliwami – pelletem drzewnym i polanami drewna. Obecnie UE nie wspiera kotłów zasilanych paliwami kopalnymi – węglem, gazem i olejem, tym samym od edycji 2021, Konkurs nie obejmuje urządzeń grzewczych zasilanych paliwem kopalnym.

Więcej informacji o konkursie pn. "TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa" wraz z regulaminem może uzyskać na stronie:

II edycja konkursu TOPTEN – HACKS. Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2022

0k79PBOhy8_Iilkoks0pHMHHZYSfsJIp.png

Projekt HACKS otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy dotacji nr 845231.
Wyłączna odpowiedzialność za treści powstałe w ramach projektu spoczywa na autorach. Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.

Polecane produkty

 • RIKA IMPOSA
  RIKA IMPOSA
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 10
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 110
 • RIKA ROCO
  RIKA ROCO
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 9
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 122
 • RIKA IMPERA XL
  RIKA IMPERA XL
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 122
 • RIKA REVO
  RIKA REVO
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 9
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 123
 • Haas+Sohn Pelletto 417.08-C
  Haas+Sohn Pelletto 417.08-C
  • Klasa efektywności: A+
  • Maksymalna moc grzewcza: 8
  • Wskaźnik efektywności energetycznej, EEI: 126