Podstawowe informacje na temat Ulgi Termomodernizacyjnej

pg2-FJrJDA9XXXVFsFTYKn3FKpUippXV.png

Ulga Termomodernizacyjna

Dla kogo?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje osobie, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – dla podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Jak można skorzystać z ulgi?

Ulgę rozlicza się dokonując odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi?

Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach dla których osoba jest właścicielem/współwłaścicielem.

Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Aby sprawdzić co dokładnie podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej warto wejść na stronę programu: Ulga termomodernizacyjna – Program Czyste Powietrze

Warto pamiętać, że ulgę termomodernizacyjną można łączyć, min. z dotacją programu „Czyste Powietrze”.

Artykuł ma charakter poglądowy. Powstał 23.02.2022 r. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku należy szczegółowo zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych programów.