Podsumowanie dwóch edycji konkursu „TOPTEN - HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa” 2021 i 2022

  • Przez sabina_kozinska
  • Opublikowany rok temu

Konkurs dla producentów urządzeń grzewczych realizowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii od 2016 roku wskazują konsumentom na polskim rynku najbardziej efektywne energetycznie urządzenia.

Do 2019 roku kolejne edycje konkursu obejmowały kotły c.o. zasilane paliwem kopalnym oraz stałymi biopaliwami – pelletem drzewnym i polanami drewna. Ostanie dwie edycje koncentrowały się na stałych biopaliwach, produktach przetwarzania biomasy drzewnej, czyli odnawialnym źródle energii (OZE). UE nie wspiera kotłów zasilanych paliwami kopalnymi – węglem, gazem i olejem, dlatego nie uwzględniono urządzeń grzewczych zasilanych węglem – paliwem kopalnym.

Celem konkursów jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej energooszczędnych urządzeń grzewczych na biomasę. Konkursy mają zachęcać do świadomego wyboru efektywnych energetycznie produktów poprzez wykorzystanie publikowanych na stronie internetowej informacji o najbardziej efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym urządzeniach dostępnych na krajowym rynku.

Wybór laureatów TOPTEN-HACKS 2021 i 2022 został oparty o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej w sposób niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje.

Konkursy obejmowały urządzenia grzewcze, zarówno kotły grzewcze, jak i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń w następujących kategoriach:

1. kotły c.o. zasilane stałym biopaliwem, o znamionowej mocy cieplnej równej lub mniejszej od 70 kW, w tym:

  • kotły z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym (tzw. zgazowujące);
  • z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

2. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętą komora spalania o mocy cieplnej równej lub mniejszej od 50 kW, w tym:

  • miejscowe ogrzewacze pomieszczeń z ręcznym, okresowym zasilaniem drewnem kawałkowym/polanami lub brykietem drzewnym (kominek, piec akumulacyjny, piec z wodnym wymiennikiem ciepła);
  • piece pelletowe z automatycznym zasilaniem pelletem drzewnym.

Komisja konkursowa złożona z ekspertów branżowych – Pani dr inż. Krystyna Kubica, Pan mgr inż. Sławomir Pilarski – oceniła zgodność zgłoszonych kotłów w oparciu o przyjęte Zasady kryterialne oceny energetyczno-emisyjnej kotłów małej mocy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na stałe biopaliwa.

LISTA LAUREATÓW EDYCJI 2021 i 2022

Laureaci mają prawo dla wskazanego na liście urządzenia do stosowania znaku TOPTEN POLSKA oraz wyróżnienia poprzez publikację na portalu www.topten.info.pl i na portalach: www.pie.pl, www.fewe.pl.

Laureatom obu edycji serdecznie gratulujemy!


więcej informacji:

Edycja konkursu 2021

Edycja konkursu 2022

Polecane produkty